Hvem har ejet Perlen

Gården vi bor på er ikke en slægtsgård. Vi købte den i 1992, og fra en venlig nabo har vi fået følgende historie om gården.


Gården "Perlen" er ifølge det første udskiftningskort fra 1795 udflyttet fra Skamstrup By, og nyopført på sin nuværende plads. Vejen til gården gik ifølge nævnte kort gennem skolelodden fra Skamstrup By og først senere ændret til den nuværende Lindhltvej 11. Gården fik da matrikel nr. 19 af Skamstrup By.

1.
Første ejer som også havde besiddet gården medens den lå i Skamstrup By blev gårdmand Elias Eliasen.

2. Fra 1804 fæstedes gården af Henrik Buckhave.

3.
Fra 1810 overtog Mads Ibsen (Jepsen) som dør den 20. maj 1837, 56 år gammel. Enken Marie Jacobsdatter fortsætter på gården ved hjælpe af hendes 7 børn.

4.
År 1843 den 9. januar er der fæstebrev fra Kammerherre v. Deurs til gårdfæster Jens Christiansen (nevø til Marie Jacobsdatter) af Gyrstinge på Gården "Perlen", udflyttet fra Skamstrup By.

5.
År 1888 den 15. august er der syn på gården, da den skal overtages af forrige ejers søn Christian Jensen. Denne har jfr. Jyderup Arkivet købt gården til selveje i 1883 (1888?) og  i nogle år bistået forældrene med gårdens drift. Christian Jensen dør 10 maj 1892 og boet efter ham tilskøder Perlen til Jens Hansen den 3. februar 1896.

6.
År 1910 den 21. juli er der syn på gården da den skal overleveres til ny arvefæster, Jens Anders Hansen af Simenfælde.

7.
Jens Peter Hansen, søn af forrige ejer, Jens Anders Hansen overtager gården i 1918. - Ved den nye retsreform og lensafløsningen år 1919 blev gården frikøbt fra Torbenfeld Gods.

8.
Næster ejer er Jens Falster Hansen fra den 1.1 1956 til 1972

9.
I 1972 blev "Perlen" overtaget af færingen Erling Laxefoss, som kun havde den i kort tid.

10.
1973 købte speciallæge Erik Arnth "Perlen" og i hans tid blev stuehuset moderniseret indvendig. Erik Arnth døde forholdsvis ung af en hjernesvulst.

11.
1983 blev "Perlen" købt af et anpartsselskab bestående af Jørgen Kærgård og dennes svoger. Jørgen Kærgård drev gården frem til 1992 hvor anpartsselskabet blev opløst.

12.
"Perlen" blev i 1992 købt af  "Skamstrup Møllegård I/S" v. Bjarne og Henning Bach. Skamstrup Møllegård og Perlen blev drevet sammen med svineproduktion og planteavl. Dette I/S blev opløst i 2004.

13.
2004 overtog Henning og Jette Bach gården som ejere, da "Skamstrup Møllegård I/S" blev opløst og Møllegården blev solgt fra. Nu drives gården som fuldtidslandbrug med planteavl, men der er også lidt opfedning af grise på friland og avl af kødkvægsracen Charolais. Landbruget drives i samarbejde med Tornslev Landbrug, v. Anders Tornslev Bach. 

Del siden